Ο Nαός της Ρώμης και του Αυγούστου στην Ακρόπολη

2023-04-02

      Σας παραθέτουμε ένα άρθρο  του Αρχαιολόγου και συνεργάτη των εκπαιδευτικών μας δράσεων κ.Λαμπρινού Βασίλειου ,σχετικά με τον μονόπτερο ναό της Ρώμης και του Αυγούστου στην Αθηναϊκή Ακρόπολη. Γίνεται αναφορά στην Ρωμαίική Αθήνα , στον τύπο και την αρχιτεκτονική του μονόπτερου ναού και τη θέση του στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης .Ακολουθεί μία προσπάθεια χρονολόγησης με συγκεκριμένο τρόπο τεκμηρίωσης που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων  και την αξιοποίηση αναθηματικών επιγραφών. Το άρθρο κλείνει με την εξαγωγή συμπερασμάτων με σημαντικότερο όλων τον συμβολισμό της κατασκευής του ναού για την σχέση της πόλης της Αθήνας με την αυτοκρατορική Ρώμη.