Καλωσήρθατε στον ιστότοπο μας !

     Τα Βυζαντινά Μνημεία αποτελούν σημαντικά σημεία ιστορικής , πολιτιστικής καλλιτεχνικής αλλά και θρησκευτικής αναφοράς, Οι Φίλοι Βυζαντινών Μνημείων Κοινωφελής Οργανισμός έχουμε  ως βασικό σκοπό το σχεδιασμό,την υποστήριξη αλλά και την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Υλοποιούμαι λοιπόν για  το εγκεκριμένο  πρόγραμμα 

 << Τα Βυζαντινά Μνημεία >>

πολιτιστικά και εκπαιδευτικά  δρώμενα  με στόχο την ενίσχυσή του. Απευθυνόμαστε στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, τα Ειδικά αλλά και τα Διαπολιτισμικά σχολεία, με  άρτια σχεδιασμένα προγράμματα, 

Σας καλούμε λοιπόν να μας ενισχύσετε μετέχοντας σε κάποια από τις δράσεις μας !