Καλωσήρθατε στον ιστότοπο μας

Βασικός  σκοπός του  Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού  Κοινωφελούς μας Οργανισμού  ( Α.Μ 489906 )είναι η υποστήριξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα Βυζαντινά Μνημεία που αποτελούν σημαντικά σημεία ιστορικής , πολιτιστικής ,καλλιτεχνικής αλλά και θρησκευτικής αναφοράς .Υποστηρίζουμε λοιπόν το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

<< Τα Βυζαντινά Μνημεία της Αθήνας >>

υλοποιώντας πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την ενίσχυσή του. Οι άρτια σχεδιασμένες από επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς δράσεις μας απευθύνονται στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων . Στόχος μας είναι η καθιέρωση υποτροφιών που θα δίδονται σε μαθητές και σχολεία που θα διακριθούν στο πρόγραμμα. Επίσης διοργανώνουμε ξεχωριστές δράσεις για μαθητές ειδικών σχολείων .

Σας καλούμε λοιπόν να μας ενισχύσετε μετέχοντας σε κάποια από τις δράσεις μας !